You are currently browsing the FeradZ Blog blog archives for August, 2015


Гр. ШУМЕН – Изключително лоша организация и обслужване при издаване и подновяване на лични документи

Отркито писмо до МВР (nspab@mvr.bg) и регинална дирекция на МВР гр. Шумен (shumen@mvr.bg).

Здравейте,

С това писмо бих искал да подставя под вашето внимание лошата организация и процедура за подновяване и издаване на лични документи в МВР гр. Шумен и да дам препоръки за подобряването им.

На 20 Юли 2015, бях в МВР гр. Шумен за да подновя личните си документи (паспорт и лична карта). Бях напълно разочарован от лошата организация и лошото отношение на служителите. По-конкретно:

  1. Имаше огромни опашки с по 200 и повече чакащи без нито един „цивилизован“ начин за контролиране на реда за подаване и получаване на документи.
  2. Полицейски служители, редовно излизаха отвън и по унижаващ начин се караха с чакащите на опашката. Фамилното име на един от тези служители е полицай Драганов.
  3. Много хора познати или по-друг начин казано „връзкари“ на служителите в МВР прескачаха опашката и подаваха документи без да чакат.

В резултат на тази лоша организация се наложи да чакам 2 дена, 1 за подаване и 1 за получаване на документи. Имаше хора, които идваха няколко дена подред за да подадат или получат документи.

Всички тези проблеми и лоша организация може да се разрешат по много икономичен начин като се внедри система на чакане. При такава система гражданите могат предварително да вземат час за обслужване или просто да си вземат билетче с номер и да бъдат повиквани по ред. Ще очаквам след 4,5 години когато отново подновявам документите си да видя тази система внедрена в гр. Шумен.

С уважение,

Ферад Зюлкяров